Sunday, December 13, 2015

ពោះ និង កាយលក្ខណៈនៃការឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះ (Abdomen and Conditions Associated With Abdominal Pain)

កាយវិភាគសាស្ត្រ (Anatomy)


សរីរាង្គនៅក្នុងចតុត្ថភាគមណ្ឌល និង តំបន់នៃពោះ


ចតុត្ថភាគមណ្ឌល និង តំបន់នៃពោះ


ពោះត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៤ ចតុត្ថភាគមណ្ឌល (Quadrant) និង ៩ តំបន់ (Region) ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការវាយតម្លៃផ្នែករាងកាយនៃពោះ និង ភាពខុសគ្នារវាងបញ្ហាធម្មតា និង សក្តានុពលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលអាចកើតមានឡើង។
No comments:

Post a Comment