Thursday, February 19, 2015

វិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការបង្ការមេរោគអេដស៍ (New HIV Prevention Method)
ដកស្រង់ពីអត្ថបទ York trials new HIV prevention method
យោងតាមសត្ថិនៅក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាជម្ងឺអេដេស៏បានបញ្ជាក់ថា វិធីដ៏សាមញ្ញបំផុតក្នុងការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ គឺ តាមរយៈការរួមភេទរវាងបុរសនិង ស្ត្រី ។ ទោះបីជាស្រោមអនាម័យមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការការពារបញ្ហានេះក្តី វារមែងតែងតែជាបញ្ហាមួយធំសម្រាប់ស្រ្តីទទួលនូវការយល់ព្រមអំពីសំណាក់ដៃគូរបស់នាង។ 

បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ៉កបានចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាកល្បងវិធីថ្មីមួយដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍។

ស្ត្រីចំនួន២៤នាក់ស្ថឹតនៅក្នុងអំឡុងអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ទៅ៥០ឆ្នាំ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីព្យាលបាលសាកល្បងនេះ។

ឱសថប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺអេដស៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេហៅថា Antiretroviral (ARVs) គឺ Dapivirine និង Darunavir ។ Dapivirine ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការសាកល្បងព្យាបាលពីមុនប្រកបដោយជោគជ័យហើយ Darunavir ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ សម្រាប់លេបចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍។

ឱសថដែលកំពុងសាកល្បងនេះជាប្រភេទជាតិអន្ធិល (Gel - ប្រៀបបាននឹងថ្នាំដុសធ្មេញថ្លា) ដែលផ្សំឡើងពីឱសថ Dapivirine និង Darunavir សម្រាប់លាបនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វារមាសមុនពេលរួមភេទ ។

Scientists at the University of York, in conjunction with the York Clinical Research Facility, will start the first phase of trials looking into a new way to prevent HIV transmission.
Conducting tests on 24 women between the ages of 18 - 50, the trial will take place in a dedicated research facility at York Hospital. It will investigate how vaginal gels, known as microbicides, could be used by women to prevent the Human Immunodeficiency Virus (HIV) from spreading.
Drugs which work against HIV are called antiretrovirals (ARVs). Current microbicide gels contain only one of two ARVs, known as Dapivirine and Darunavir. Dapivirine has been used in a previous successful clinical trial and Darunavir has been widely used as an oral tablet to treat people with HIV.
For the first time, a gel containing both ARVs will be trialled for internal application. Volunteers will be monitored to assess how safe the gel is, how long the active ingredients stay in the vagina and whether they are absorbed into the bloodstream. Laboratory based culture tests on genital tract samples will also be undertaken to determine whether the ARVs would be capable of neutralising and blocking the replication of HIV in the cervical cell lining.


Dr Heather Hilliard, a member of the Research team at the York Clinical Research Facility at York Hospital, said: "Throughout the world the most common way in which HIV spreads is through sexual intercourse between men and women. Although condoms are effective in preventing the transmission of HIV, it is not always possible for a woman to get her partner to agree to use them. Therefore, there is an urgent need for other methods of protection that can be used by women.
"The development of microbicide gels, applied inside the vagina using an applicator before sexual intercourse, would mean that women would be able to protect themselves from HIV without necessarily having to discuss this with their partners."
Professor Charles Lacey, Chair of Clinical Medicine at Hull York Medical School (HYMS) and the Centre for Immunology and Infection at the University of York, and Honorary Consultant Physician in GU/HIV Medicine at York Hospitals Foundation Trust, said: "A microbicide gel containing two different ARVs will theoretically be more effective than current one-drug methods, as it will likely reduce the possibility of the HIV virus becoming resistant, which is a possible danger when using only one ARV.
"The DAPIDAR trial will test the effects of using the vaginal microbicide gel once and also when it is used every day for two weeks. From previous research done using the active ingredients in this microbicide gel in humans, we expect the product to be safe. We hope that people at risk of HIV infection will ultimately benefit from this study, which is especially relevant to people in developing countries where HIV is a major problem."
For further information about the trial and for information for potential volunteers, visit:http://public.ukcrn.org.uk/Search/StudyDetail.aspx?StudyID=18176


No comments:

Post a Comment