Sunday, January 25, 2015

ព្រឺសម្បុរ/ឡើងស្បែកគីង្គក់ ត្អើក និង ស្ងាប (Goosebumps, Hiccups & Yawn)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Why Do We Yawn, Hiccup and Get Goosebumps?ចាស់ៗតែងពោលថា - យើងត្អើក ព្រោះយើងស្រែកទឹក។ យើងស្ងាប ព្រោះយើងងងុយដេក។ យើងងងុយដេក ព្រោះទទួលទានដំណេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់។ យើងព្រឺខ្លួន ឬ ព្រឺសម្បុរ ឬ ឡើងស្បែកគីង្គក់ ឬ សក់បាស់ ឬ ព្រោះយើងរងារ ឬ ភ័យ ឬ ត្រេកអរ ។ល ។ 


មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយព្រឺខ្លួន/ព្រឺសម្បុរ/ឡើងស្បែកគីង្គក់ (Goosebumps) ឬ សក់បាស់

តាមធម្មតាយើងមានអារម្មណ៏ថា ព្រឺខ្លួន ឬ ព្រឺសម្បុរ ឬ ឡើងស្បែកគីង្គក់ (Goosebumps) ឬ សក់បាស់ ខណៈដែលយើងមានជម្ងឺផ្តាសាយ ការភ័យខ្លាច រន្ធត់ រំភើបចិត្ត ។ល។

ចំពោះមនុស្សយើងការព្រឺខ្លួន ឬ ព្រឺសម្បុរ ឬ ឡើងស្បែកគីង្គក់ (Goosebumps) ឬ សក់បាស់ គឺ មិនមានអត្ថប្រយោជន៏អ្វីទាំងអស់ តែចពោះសត្វវិញនោះ គឺ វាផ្ទុយខុសស្រឡះពីយើង ជាពិសេសពេលដែលរោមសត្វចាប់ផ្តើមបាស់ឡើង គឺ ផ្នែកខាងចុងនៃរោមបង្កើតជាខែលប្រឆាំងទ្រទ្រង់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរដងខ្លួនរបស់សត្វនោះត្រូវបានបន្លែងជាធំជាងសភាពធម្មតា ការពារ និង បន្លាចសត្វដែលធំជាងខ្លួន។

មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយត្អើក (Hiccups)
ប្រជាជនភាគច្រើនតែងបានជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដែលគួរអោយរំខាននេះ ហើយតែងតែគិតថា វាជាបញ្ហាតូចតាច។ ធាតុពឹត ត្អើកកើតមានឡើងដោយសារតែ ឌីយ៉ាហ្វ្រាម (បន្ទះសាច់ដុំដែលស្ថិតនៅចន្លោះពីខាងក្រោមសួតនិងក្រពះ) រលាក ហើយបង្ករអោយមានសម្ពាធ ឬ ភាពតានតឹង។

សម្ពាធ ឬ ភាពតានតឹងនេះ កើតមានឡើងដោយសារតែការរំខាននៃផ្លូវសរសៃប្រសាទពីខួរក្បាលទៅកាន់ឌីយ៉ាហ្វ្រាម។ ត្អើកកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានអារម្មណ៍មិនប្រពៃ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរនៃសីតុណ្ហាភាព។ ជួនកាល ពេលដែលយើងលេបខ្យល់ចូលច្រើនពេក បរិភោគអាហារលឿនពេក ឬ ថប់អារម្មណ៍ ឬ រំភើបនោះ វាក៏ប្រហែលជាអាចបណ្តាលអោយមានត្អើកផងដែរ ។ ជាធម្មតា ត្អើកអាចមានរយះពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែបើវាអូសប្រឡាយយូរអង្វែងជាច្រើនថ្ងៃ នោះអាចប្រហែលជាបញ្ហាសុខភាពដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ ។

មូលហេតុដែលបណ្តាលអោយស្ងាប (Yawn)

យើងស្ងាបខណះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេង ឬ ធុញទ្រាន់អប់សុខ ឬ ជួនកាលអ្នកដែលនៅជិត ឬ ជុំវិញយើងស្ងាប។ ពេលខ្លះវាអាចកើតឡើងដោយគ្មានគ្មានមូលហេតុច្បាស់ទាំងអស់។ យោងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាថ្មីមួយ បានបញ្ជាក់ថា ការស្ងាប គឺ បណ្តាលមកពីកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខួរក្បាល។

ភាពងងុយគេង ធុញទ្រាន់អប់សុខ ភាពតានតឹង ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងភាពប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខួរក្បាលផងដែរ។

Throughout the ages, people have wondered and invented explanations – some reasonable and some quite far-fetched – as to why we yawn, hiccup and get goosebumps.
Centuries ago, people claimed hiccups meant a growth spurt for children, that you should cover your mouth during a yawn to prevent your soul from leaving the body, and that goosebumps make your hair grow faster.
Most people in the modern world don’t have those beliefs, yet the majority of them still don’t know why our bodies behave in these ways.


How and why goosebumps happen

Goosebumps – everybody gets them. When you’re cold, afraid, shocked, anxious or even inspired, goosebumps can suddenly pop up all over the skin.
Goosebumps – everybody gets them. When you’re cold, afraid, shocked, anxious or even inspired, goosebumps can suddenly pop up all over the skin. have no beneficial function in humans,” saysDaniel Neides, MD.
For furry animals, goosebumps help create warmth against a cold environment. They also appear during a fight-or-flight situation.
“In the animal model, hair standing on end creates insulation against the cold. Additionally, when an animal finds itself in danger, the raised fur coat creates a visual of a bigger animal and may scare off predators,” Dr. Neides says.
Humans don’t have enough body hair for goosebumps to have any insulating effect. And goosebumps won’t scare off any would-be predators, either.

The real facts about hiccups

Most people have experienced the uncomfortable, sometimes quite noisy condition known as hiccups. “When the diaphragm — a muscle situated between the lungs and the stomach — becomes irritated, it begins to spasm. This spasm causes what is commonly known as hiccups,” explains Dr. Neides.
Hiccups occur because of a disturbance in the nerve pathways that lead from the brain to the diaphragm, explaining why they sometimes occur during emotional situations or temperature changes. They may begin after you swallow too much air, eat too quickly or too much, or experience excitement or anxiety.
“Hiccups are usually short lived. Persistent hiccups, lasting for several days or more, may indicate the presence of a medical issue that needs attention,” warns Dr. Neides. “Sometimes certain diseases or even a medical procedure, especially those involving anesthesia, can cause prolonged bouts of hiccups,” he adds.
You’ve probably heard about numerous remedies for curing hiccups, but none of these has any scientific basis, according to Dr. Neides. However, he says, some anecdotal evidence suggests that an increase in carbon dioxide may help. Holding your breath or breathing into a paper bag increases carbon dioxide levels in the lungs and may relax the diaphragm, stopping the spasms and, thus, the hiccups.

Learn the truth of why you yawn

You may yawn when you feel sleepy, bored or when someone around you yawns. Sometimes a yawn comes on for no apparent reason at all. Many people have heard the theory that people yawn because the brain needs more oxygen. This simply isn’t true.
“A new study reports that yawning is a mechanism involved in thermoregulation of the brain,” Dr. Neides says. The researchers found yawns are preceded by increases in brain temperature.
“Just like your computer has its own cooling mechanism to keep it from overheating, your body’s computer, the brain, uses yawning to regulate its temperature,” he says.
The study added to other research findings that both spontaneous and contagious yawns arise out of an underlying mechanism involved in brain temperature regulation. So if you yawn after seeing someone else yawn, it’s likely because you’re both in the same area and, thus, exposed to the same temperature environment.
The same goes for when you feel sleepy or bored. Sleep cycles, boredom and stress are associated with temperature fluctuations in the brain.
Now you know the truth about why you experience goosebumps, hiccups and yawns. The next time you see someone with the hiccups, or one of these other involuntary bodily responses, you can let them in on the facts.
http://health.clevelandclinic.org/2015/01/why-do-we-yawn-hiccup-and-get-goosebumps/

No comments:

Post a Comment