Tuesday, January 13, 2015

អត្ថប្រយោជន៏សុខភាពនៃផ្លែ Blueberries (Health Benefits of Blueberries)

ដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទ Medical News Today "What are health benefits of blueberries?"  
blueberries
ផ្លែ blueberries មានផ្ទុកប្រភេទសារជាតិ Flavonoids ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Anthocyanins ទទួលខុសក្នុងការផ្តល់អាហារដូចជា ផ្លែ blueberry ផ្លែ cranberry ស្ពៃក្តោបព៌ណក្រហម ផ្លែត្រប់នូវពណ៌ក្រហមស្វាយ និង ពណ៌ខៀវស្រងាត់របស់ពួកគេ ។ Anthocyanins មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវពណ៌ខៀវនោះឡើយ តែវាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៏សុខភាពជាច្រើនផងដែរ ។ 
វិភាគអាហាររូបត្ថម្ភ 
ផ្លែ blueberries ស្រស់មួយពែងមានផ្ទុក ៨៤ កាឡូរី គ្មានផ្ទុកកូឡេស្តេរ៉ុល ប្រូតេអ៊ីន ១.១ក្រាម ជាតិខ្លាញ់ ០.៤៩ក្រាម កាបូអ៊ីដ្រាត ២១ក្រាម និង អាហារជាតិសរសៃ ៣.១ ក្រាម (ស្មើនឹង១៤% នៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ) ។ ក្នុងអាត្រាបរិមាណដូចគ្នាផ្លែ blueberries ផ្តល់ ២៤% នៃតម្រូវការវីតាមីន C ប្រចាំថ្ងៃ ៥% នៃវីតាមីន B6 និង ៣៦% នៃតម្រូវការវីតាមីន K ។ ផងដែរ ផ្លែ blueberries បានផ្តល់នូវសារជាតិដែក កាល់ស៉្យូម ប៉ូតាស៉្យូម ម៉ាញេស្យូម  ផូស្វ័រ ជាតិសូដ្យូម ម៉ង់ហ្គាណែ ស័ង្កសី ទង់ដែង អាស៊ីតហ្វូលីក Beta-carotene វីតាមីន A និង វីតាមីន E 
ក្រៅអំពីសារធាតុ anthocyanins ផ្លែblueberry មានផ្ទុកសមាសធាតុនៃសារធាតុ Phenolic រួមមាន kaempferol myricetin, និង Chlorogenic Acid - ទាំងអស់នេះ បានចូលរួមចំណែកក្នុងសមត្ថភាពប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរបស់វា ។ 
blueberry smoothieផ្លែ blueberry ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៃសន្ទស្សន៍ដង់ស៊ីតេសារធាតុចិញ្ចឹមផ្ដុំ (Aggre-gate Nutrient Density Index - ANDI) - យោងទៅតាមមូលដ្ឋាននៃមាតិកាវីតាមីន និង ខនិជ សមាសភាពសារធាតុគីមីរុក្ខជាតិ (Phyto-chemical) និង សមត្ថភាពប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម។ 
អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
រក្សាសុខភាពឆ្អឹង បន្ទាបសម្ពាធឈាម គ្រប់គ្រងជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម គាំពារពីជម្ងឺបេះដូង ការពារជម្ងឺមហារីក លើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត ជំនួយដល់ការរំលាយអាហារ សម្រក់ទម្ងន់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស្នាមជ្រួញ ។
ចំណាំ ទន្ទឹមនឹងអត្ថប្រយោជន៏សុខភាពដ៏ធំធេងនៃផ្លែ blueberries វាក៏អាចបង្ករនូវហានិភ័យសុខភាពផងដែរ ជាពិសេសចំពោះអ្នកជម្ងឺដែលកំពុងប្រើថ្នាំប្រឈាំងនឹងកំណកឈាម ដូចជា Coumadin (ថ្នាំ warfarin) វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកជម្ងឺមិនគួរចាប់ផ្តើមបរិភោគអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន K តឹចតួច ឬ ច្រើនពេកនោះឡើយ ព្រោះវីតាមិណនេះមានដើរតួនាទីយ៉ាងធំនៅក្នុងឈាមកក ។
Fresh blueberries are one of the most popular summer treats of all time. They are sweet, succulent, full of nutrients, and can be eaten freshly picked as well as incorporated into a variety of recipes.
Blueberries contain a type of flavonoid known as anthocyanins, which are responsible for giving foods like blueberries, cranberries, red cabbage and eggplants their iconic deep red, purple and blue hues. Anthocyanins are responsible for more than just the blueberry's pretty blue color - they also contribute to the popular fruit's numerous health benefits.
This MNT Knowledge Center feature is part of a collection of articles on the health benefits of popular foods. It provides a nutritional breakdown of the blueberry and an in-depth look at its possible health benefits, how to incorporate more blueberries into your diet and any potential health risks of consuming blueberries.

  Nutritional breakdown of blueberries

  One cup of fresh blueberries contains 84 calories, 0 grams of cholesterol, 1.1 grams of protein, 0.49 grams of fat, 21 grams of carbohydrate and 3.6 grams of dietary fiber (14% of daily requirements).
  blueberries
  Anthocyanins that are responsible for the blueberry's color, contributes to the numerous health benefits of consuming the fruit.
  That same one-cup serving provides 24% of dailyvitamin C, 5% vitamin of B6 and 36% of vitamin K needs. Blueberries also provide iron, calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sodium, manganese, zinc, copper, folate, beta-carotene, folate, choline, vitamin A and vitamin E.
  In addition to anthocyanins, blueberries contain a diverse range of phenolic compounds such as quercetin, kaempferol, myricetin and chlorogenic acid - all of which contribute to their antioxidant capacity.5
  Due to these large amounts of bioactive compounds, blueberries rank very highly on the Aggregate Nutrient Density Index (ANDI), which rates foods based on their vitamin and mineral content, phytochemical composition and antioxidant capacity. Foods that have the most nutrients per calorie have the highest rankings, and blueberries score among the top 20 fruits and vegetables.6

  Possible health benefits of consuming blueberries

  Consuming fruits and vegetables of all kinds has long been associated with a reduced risk of many lifestyle-related health conditions. Many studies have suggested that increasing consumption of plant foods like blueberries decreases the risk of obesitydiabetesheart disease and overall mortality while promoting a healthy complexion and hair, increased energy, and overall lower weight.

  Maintaining healthy bones

  The iron, phosphorous, calcium, magnesium, manganese, zinc and vitamin K in blueberries all contribute to building and maintaining bone structure and strength.
  Iron and zinc play crucial roles in maintaining the strength and elasticity of bones and joints.2 Low intakes of vitamin K have been associated with a higher risk for bone fracture, while adequate vitamin K intakes improve calcium absorption and may reduce calcium loss.5

  Lowering blood pressure

  Maintaining a low sodium intake is essential to lowering blood pressure. Blueberries are naturally free of sodium and contain potassium, calcium, and magnesium, all of which have been found to decrease blood pressure naturally.3

  Managing diabetes

  Studies have shown that type 1 diabetics who consume high-fiber diets have lower blood glucose levels and type 2 diabetics may have improved blood sugar, lipids and insulin levels. One cup of blueberries contributes 3.6 grams of fiber.
  The Dietary Guidelines for Americans recommends 21-25 grams of fiber per day for women and 30-38 grams per day for men.

  Warding off heart disease

  The blueberry's fiber, potassium, folate, vitamin C, vitamin B6 and phytonutrient content, coupled with its lack of cholesterol, all support heart health. The fiber in blueberries helps lower the total amount of cholesterol in the blood and decrease the risk of heart disease.
  Vitamin B6 and folate prevent the buildup of a compound known as homocysteine. When excessive amounts of homocysteine accumulate in the body, it can damage blood vessels and lead to heart problems.
  According to a recent study from the Harvard School of Public Health and the University of East Anglia, regular consumption of anthocyanins can reduce the risk of heart attack by 32% in young and middle-aged women. The study, which was led by nutrition professor Aedin Cassidy, PhD, MSc, BSc, found that women who consumed at least three servings of blueberries or strawberries, showed the best results.4

  Preventing cancer

  Vitamin C, vitamin A, and various phytonutrients in blueberries function as powerful antioxidants that help protect cells against free radical damage. They inhibit tumor growth, decrease inflammation in the body and help ward off or slow several types of cancer, including esophageal, lung, mouth, pharynx, endometrial, pancreatic, prostate and colon.1
  Blueberries also contain folate, which plays a role in DNA synthesis and repair, thus preventing the formation of cancer cells from mutations in the DNA.1

  Improving mental health

  Population-based studies have shown that consumption of blueberries can reduce the risk of cognitive decline as well as Parkinson's disease - a neurodegenerative disorder resulting from cell death in parts of the brain.5
  Studies have also revealed that in addition to reducing the risk of cognitive damage, blueberries can also improve short-term memory loss and motor coordination.4

  Healthy digestion

  Because of their fiber content, blueberries help to prevent constipation and promote regularity for a healthy digestive tract.

  Weight loss and satiety

  Dietary fiber is commonly recognized as an important factor in weight loss and weight management by functioning as a "bulking agent" in the digestive system. High fiber foods increase satiety and reduce appetite, making you feel fuller for longer and thereby lowering your overall calorie intake.

  Fighting wrinkles


  Collagen, the skin's support system, relies on vitamin C as an essential nutrient that works in our bodies as an antioxidant to help prevent damage caused by the sun, pollution and smoke. Vitamin C also promotes collagen's ability to smooth wrinkles and improve overall skin texture. Just one cup of blueberries provides 24% of your daily need for vitamin C.

  How to incorporate more blueberries into your diet

  Blueberries are available fresh, frozen, freeze dried and in jellies, syrups and jams. Make sure to check the label of frozen and dried blueberries for added sugars. When looking for jellies or jams, go for all fruit spreads without the added sweeteners and fillers.
  blueberry smoothie
  Blueberries can be added to low-fat milk and yogurt for a tasty and healthy smoothie.
  Quick tips:
  • Use blueberries as fresh toppings on oatmeal, waffles, pancakes, yogurt or cereal for an extra burst of flavor in your breakfast
  • Whip up a quick and easy smoothie using frozen berries, low-fat milk and yogurt
  • Mix fresh or dried blueberries into a spinach salad with walnuts and feta cheese
  • Fold them into muffins and sweet breads or blend them in a food processor with a little water and use as a fresh syrup to top desserts or breakfast foods.
  Or try these healthy and simple recipes:


  Potential health risks of consuming blueberries
  If you are taking blood-thinners such as Coumadin (warfarin), it is important that you do not suddenly begin to eat more or less foods containing vitamin K, which plays a large role in blood clotting.
  It is the total diet or overall eating pattern that is most important in disease prevention and achieving good health. It is better to eat a diet with a variety than to concentrate on individual foods as the key to good health.
  Written by Megan Ware, RDN, LD, registered dietitian and nutritionist and Helen Yuan, nutrition intern.

  No comments:

  Post a Comment