Thursday, December 25, 2014

Orientation & Directional Terms


សព្ទបច្ចេកទេសទឹស/ទីតាំង ត្រូវបានប្រើដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាល និង អ្នកជំនាញផ្នែកកាយវិភាគវិទ្យា ដើម្បីពន្យល់ច្បាស់លាស់អំពីទីតាំង ឬ តំបន់រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ ទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែកមួយនៃរាងកាយ នឹង ផ្នែកមួយផ្សេងទៀត ។ 

ឧទាហរណ៍ ស្បែកស្ថឹតនៅខាងលើ/ខាងក្រៅនៃគ្រោងឆ្អឹង  - The skin is superficial (external) to the skeleton ។ 

រូបភាពខាងលើបានពន្យល់ច្បាស់លាស់អំពីអត្ថន័យនៃប្រជុំសព្ទបចេ្ចកទេសនិមួយៗ ព្រមទាំងឧទា ហរណ៍ផងដែរ ។

No comments:

Post a Comment