Thursday, December 18, 2014

វិធីដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យឈឺពីសាច់មាន់ (How To Avoid Getting Ill From Chicken)

ដកស្រង់ពីអត្ថបទ Health check: how to avoid getting ill from chicken
សាច់មាន់ គឺ ជាប្រភពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៃប្រូតេអ៊ីន ហើយមានតំលៃថោកសមរម្យ បើប្រៀប ធៀបទៅនឹង សាច់ជ្រូក សាច់ចៀម សាច់គោ និង ត្រី ។ ប្រជាជនអូស្រ្តាលីម្នាក់ៗ ទទួលទានសាច់មាន់ប្រមាណ ៤៣ គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក៏ប៉ុន្តែសាច់មាន់ក៏ជាប្រភពដ៏ងាយស្រួលនៃការបង្ករ បញ្ហាសុខភាព និង ធ្វើឱ្យមនុស្សយើងឈឺដោយសារតែការចម្លងបាក់តេរី ដូចជា Salmonella និង Campylobacter ។ល។ 
រោគសញ្ញាបង្ករឡើងពីបាក់តេរី Campylobacter គឺ ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិង Salmonella តែវាមិន រាលដាលក្នុងលក្ខណៈធំទូលាយ ។ 
ជាការពិត ទោះជាបាក់តេរី Campylobacter កម្រធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត វាជាមូលហេតុឈានមុខគេនៃបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ (ជម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយការឆ្លងមេរោគ និង ការរលាក) នៅជុំវិញពិភពលោក។ បាក់តេរីនេះអាចបណ្តាលអោយមានរាគរូស ចុកះពោះ និង គ្រុនក្តៅយូរអង្វែង (រហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍)។ វាក៏អាចបណ្តាលអោយមានបញ្ហាជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដូចជារលាកសន្លាក់ ជម្ងឺរលាកពោះវៀនធំ និង ជម្ងឺ Guillain-Barre ។ យើងអាចរងការប៉ះពាល់ពីបាក់តេរីនេះបន្ទាប់ពីការបរិភោគអាហារដែលមិនមានអានាម័យ ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វ ឬមនុស្សដែលមានជម្ងឺ ទទួលទឹកកខ្វក់ ឬ ទឹកដោះគោដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការសម្លាប់រោគ។
អ្វីៗ ដែលយើងអនុវត្តបាន
  • ទុកសាច់មាន់នៅក្នុងទូរទឹកកក - កុំអោយប៉ះពាល់ជាមួយ និង ម្ហូបអាហារដែលនឹងត្រូវបរិ ភោគដោយមិនចាំបាច់ចម្អិន ឬ មានទឹកស្រក់ចេញពីមាន់ទៅលើអាហារផ្សេងៗ ដែលផ្ទុកក្នុងទូទឹកកក។
  • ជៀសវាងលាងមាន់មុនពេលចម្អឹន - មិនបំពុលបរិស្ថានជំុវេញកន្លែងរៀបំ និង ចម្អឹនអាហារ។
  • ជ្រុញ - មិនគួរប្រើប្រាស់ជ្រុញតែមួយសម្រាប់កាត់សាច់មាន់និងអាហារត្រៀមជាស្រេចសម្រាប់បរិភោគដូចជា សាឡាដជាដើម ។
  • ចម្អឹនសាច់មាន់ទា - សីតុណ្ហាភាពខាងក្នុង (មាន់ដុត) ៧៥ អង្រសាសេ ។ មិនគួរបរិភោគសាច់មាន់ ឬ ថ្លើមដែលមិនបានចម្អឹនឆ្អឹនត្រឹមត្រូវ ។
  • ការលាងទុដាក់ និងអានាម័យផ្ទាល់ខ្លូន - ប្រើប្រាស់ទឹកត្តៅ និង សាប៊ូ លាងជ្រុញប្រដាប់ប្រដាប្រើសម្រាប់សាច់មាន់ឆៅ និង ដៃ ។

Chicken meat is an extremely popular and affordable source of animal protein, and each Australian now consumes approximately 43 kilograms of it every year. But chicken is also uniquely prone to making people ill, due to contamination with bacteria.
Most people would know chicken meat can cause Salmonella infections, but there is a lesser known yet more common bacteria that also loves chicken meat and can make you ill.
Campylobacter actually causes very similar clinical illness to Salmonella, but is less likely to cause outbreaks (defined as two or more people infected after eating a common food or meal) so gets less publicity than the outbreak-prone Salmonella.

Making you ill

Campylobacter recently caused a stir in the United Kingdom, after a survey found eight out of ten portions of poultry meat sold in supermarkets there were contaminated. The situation in Australia is likely to be similar although limited recent data have been published.


Campylobacter is, in fact, one of the leading causes of gastroenteritis from food around the world. Infection with this bacteria results in diarrhoea, abdominal cramping, and fever lasting up to a week. And while it’s rarely fatal, it can also result in chronic illnesses, such as reactive arthritis, irritable bowel syndrome, and Guillain–Barré syndrome.
Campylobacter is commonly found in the intestinal tracts of birds, but may not make them sick.Matt Davis/FlickrCC BY
You can become ill from Campylobacter after eating contaminated foods, having close contact with infected animals or people, or by drinking contaminated water or unpasteurised milk. The link between contaminated chicken meat and Campylobacter infections in humans is not new, but it is possible to reduce the risk.
Consider the case of New Zealand. In the mid-2000s, that country had among the highest rates of Campylobacter infection in the world. Studies examining the causes of infection highlighted contaminated chicken meat as the main source.
In 2006, advocacy by New Zealand public health professionals led to improved controls, including interventions by the chicken meat industry and government, resulting in dramatic declines in infection. Since that time, New Zealand has conducted surveillance of molecular strains of Campylobacter to understand the sources of infections and monitor interventions in the food supply.
Australia has had consistently lower rates of Campylobacterinfections than New Zealand, but higher incidence than countriessuch as the United States. State-based health departments in Australia have actually reported a steady increase in cases in recent decades, although there has been a decline in the last couple of years as shown by the figure below.
Click to enlarge
But these numbers don’t provide the whole picture. Many people who become infected don’t go to a doctor or get tested, meaning their illness is never reported. There are probably as many as 179,000 cases of foodborne Campylobacter infection in Australia annually.
A 2008 Australian study on the sources of such infection in 2001-2, found 29% were likely to be due to chicken meat, 2% due to offal, 3% due to contact with puppies and 2% due to chickens less than six months old. But the majority of the infection sources were unable to be identified.

Protecting against infection

Campylobacter is commonly found in the intestinal tracts of birds, but may not make them sick. Meat as well as the processing environment can become contaminated during the slaughter and processing of chickens, particularly when removing the feathers and intestines.
Recent declines in Campylobacter infection in Australia are encouraging and have occurred despite increasing consumption of chicken meat. Nevertheless, consumers need to be on their game when it comes to handling and cooking meat from chickens and other types of poultry.
There are steps you can take to minimise your risk of infection. First, when storing chicken meat in the fridge, ensure it doesn’t touch food that will be eaten without cooking. It’s also important not to cut chicken meat up on a board that’s used for ready-to-eat foods, such as salads.
Thoroughly wash all chopping boards and utensils used for raw chicken meat, as well as your hands. suanie/FlickrCC BY-NC-SA
Even the juices from chicken meat and packaging can be contaminated with Camplyobacter. Avoid washing poultry prior to cooking to not contaminate your kitchen sink and benches. Make sure juices can’t drip on other foods in the fridge. And thoroughly wash all chopping boards and utensils used for raw chicken meat, as well as your hands; hot soapy water is vital.
Finally, cook poultry meat to an internal temperature of 75° Celsius (using a thermometer) and don’t eat undercooked meat or liver.
One reason we don’t see many foodborne Campylobacteroutbreaks is because the bacteria doesn’t grow well on food, having a narrow growth range of between 37°to 42°C. The bacteria is, in fact, quite fragile, and can be killed by drying, exposure to oxygen-rich environments, and highs and lows in temperature, such as that achieved by cooking or freezing.
But lowering rates of contamination of chickens withCampylobacter requires government, industry, retailers, and consumers to work together, which is what the UK is doing to resolve its poultry crisis. In 2012, the Australian government and industry developed primary production and processing standards. It may be some time before their effects can be assessed.
In the meantime, people cooking with raw chicken meat should be fastidious about food safety in the kitchen.

No comments:

Post a Comment