Thursday, October 16, 2014

តើផលប្រយោជន៍សុខភាពនៃស៊ុតមានអ្វីខ្លះ? (What Are The Health Benefits Of Eggs?)

eggs

អត្ថបទរបស់ខ្ពីគ្រាកន្លងមកចុះថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤ ក្រោមចំណងជើង "តើស៊ុតមិនល្អ សម្រាប់សុខភាពរបស់យើង" បានរៀបរាប់ថា ស៊ុត គឺ ជាប្រភពដ៏ល្អនៃប្រូតេអ៊ីន។ អត្ថបទនោះ បានរៀបរាប់ផងដែរថា ស៊ុត គឺ អាហារមួយក្នុងចំណោមអាហារមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកវីតាមីន D តាមវិធីធម្មជាតិ ។ ស៊ុត គឺ ជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន A B2, B6, វីតាមីន B12, អាស៊ីតហ្វូលិក និង សារធាតុខនិជ ដូចជា : ជាតិដែក កាល់ស្យូម ប៉ូតាស្យូម និង ផូស្វ័រ មិនបានអធិប្បាយអំពីកូឡេ ស្តេរ៉ុលដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងការស៊ុតដ៏ធំមួយ (កូឡេស្តេរ៉ុលប្រមាណជា ១៨៦ មីលីក្រាម) ។

My previous article dated back July 1st 2014, titled "Are Eggs Are Bad For Our Health" described that eggs are excellent sources of proteins. It also described that egg is One of a few foods naturally containing vitamin D. It is a good source of Vitamin A, B2, B6, B12, folic acid and minerals such as Iron, calcium, potassium and phosphorus, not to mention the contain of cholesterol in one large egg (about 186 mg  of cholesterol).

ខាងក្រោមនេះ គឺ ជាបញ្ជីនៃការវិភាគអាហារូបត្ថម្ភ (here below is a list of nutritional breakdown)

ផលប្រយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភ (Nutritional benefits)

ស៊ុតត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជា
ប្រភពមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមប្រភពអាហារ ដែលមានប្រូតេអ៊ីន ។ ស៊ុតមធ្យមមួយដែលមានទំងន់ ៤៤ ក្រាមមានផ្ទុកប្រូតេអីុន ៥,៥៣ ក្រាម។ ជាញឹកញាប់ អ្នក ជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ បានប្រើស៊ុត ជាចំណុចនៃការប្រៀបធៀបក្នុងការវាយតម្លៃ តើអាហារ មួយផ្សេងទៀត ជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិប្រូតេអ៊ីន ឬ អត់នោះ ។ ប្រមាណជា ១២,៦% នៃស៊ុត ដែល អាចបរិភោគបាននោះ គឺ ជាប្រូតេអ៊ីន។


Eggs are considered to be one of the best sources of protein available. One medium-sized egg weighing 44 g typically contains 5.53 g of protein. Nutritionists often use eggs as a point of comparison when assessing whether another food is a good source of protein or not. Around 12.6% of the edible portion of an egg is protein.plate of kedgeree


 • វីតាមីន (Vitamin) A: រក្សាស្បែក (maintains the skin), ប្រពន្ធភាពសាុំ (immune system) and normal vision.
 • វីតាមីន (Vitamin) B2 (សារធាតុ riboflavin): ជំនួយថាមពលក្នុងការរំលយអាហារ (aids energy metabolism), កោសិកាឈាមក្រហម (red blood cells), ភ្នែក (vision) and ប្រពន្ធសរសៃប្រសាទ (the nervous system).
 • វីតាមីន (Vitamin) B12: ជំនួយថាមពលក្នុងការរំលយអាហារ (aids energy metabolism), កោសិកាឈាមក្រហម (red blood cells), ប្រពន្ធភាពសាុំ the immune system and ប្រពន្ធសរសៃប្រសាទ (the nervous system).
 • វីតាមីន (Vitamin) B5 (សារធាតុ pantothenic acid): ជំនួយថាមពលក្នុងការរំលយអាហារ (aids energy metabolism) and មុខងារខួរក្បាល (mental functioning).
 • វីតាមីន (Vitamin) D: រក្សាឆ្អឹងនិងធ្មេញអោយមានសុខភាពល្អ (keeps bones and teeth healthy) and ជំនួយក្នុងការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូម (aids absorption of calcium).
 • វីតាមីន (Vitamin) E: រក្សាប្រព័ន្ធបន្តពូជ (keeps the reproductive system), ប្រពន្ធសរសៃ ប្រសាទ (nervous system) and សាច់ដុំអោយមានសុខភាពល្អ (muscles healthy).
 • សារធាតុ Biotin: ជំនួយថាមពលក្នុងការរំលយអាហារ (aids energy metabolism), រក្សា ស្បែក (maintains skin), សក់ (hair) and ប្រពន្ធភាពសាុំ (the immune system).
 • សារធាតុ Choline: ជួយរំលាយអាហារជាតិខ្លាញ់ (aids fat metabolism) and មុខងាររបស់ ថ្លើម (liver function).
 • អាសីុតហ្វូលីក Folic Acid: ជួយបង្កើតឈាម (aids blood formation) and កំណើនជាលិកា ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (tissue growth during pregnancy).
 • សារធាតុ Iodine: (aids thyroid gland function), រក្សាស្បែក (maintains the skin) and (nervous system).
 • ជាតិដែក Iron: ជួយផលិតឈាមក្រហម (assists red blood production) and ដឹកជញ្ជូន អុកស៊ីសែននៅទូទាំងរាងកាយ the transportation of oxygen throughout the body.
 • សារធាតុ Lutein and zeaxanthin: រក្សាភ្នែក និង ការពារពីជម្ងឺភ្នែកទាក់ទងនឹងវ័យ (maintain normal vision and protect from age-related eye disease.
 • ផូស្វ័រ (Phosphorus): maintains bones and teeth and aids energy metabolism.
 • ប្រូតេអ៊ីន (Protein): ត្រូវការសម្រាប់ការកសាង និង ការរក្សាបាននូវសាច់ដុំ (needed for building and maintaining muscle), សរីរាង្គorgans, skin and ជាលិកាtissue, and ផលិតភាពសាុំ producing antibodies, អង់ស៊ីមនិងអ័រម៉ូនenzymes and hormones.
 • សារធាតុ (Selenium): ការពារកោសិកាពីការខូចខាតបណ្តាលមកពីអុកស៊ីតកម្ម (protects cells from oxidative damage), maintains the immune system and មុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ី (aids thyroid gland function).
ប្រហែលជា ៩% នៃស៊ុតមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ ដែលត្រូវបានរកឃើញស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃផ្នែកខាង ក្នុងនៃស៊ុត ។ 

ភាគច្រើននៃជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងស៊ុត ជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថា មានសុខភាពល្អ ប្រហែល ៣៨% ជាប្រភេទ monounsaturated និង ១៦% ជាប្រភេទ polyunsaturated ហើយ ២៨% ជាប្រភេទs saturated ។ 

ស៊ុតផ្គត់ផ្គង់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា ៣ ផងដែរ ។ ទាំងនេះគឺនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃទឹកអាស៊ីត docosahexaenoic (DHA) ដែលមានលើសលុប វាជួយភ្នែក និង ថែរក្សាមុខងាររបស់ខួរក្បាល ។

ជាទូទៅអាស៊ីតខ្លាញ់ទាំងនេះ គឺ ភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងត្រីដែលសម្បូរខ្លាញ់ ដូច្នេះ ហើយស៊ុតផ្តល់នូវប្រភពជាជម្រើសមួយសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនអាចបរិភោគត្រីបាននោះ ។ Image result for egg yolk
egg's yolk

Around 9% of an egg's content is fat, found almost exclusively in the egg's yolk.

The majority of fat in an egg is that which is generally regarded to be the most healthy; approximately 38% is monounsaturated and 16% is polyunsaturated, with only 28% being saturated.

Eggs are also a rich supply of long-chain omega-3 fatty acids. These are predominantly in the form of docosahexaenoic acid (DHA) which helps with the maintenance of brain function and normal vision.


These fatty acids are most commonly found in oily fish and so eggs provide an alternative source for people that are unable to eat fish.


កូឡេស្តេរ៉ូ

ស៊ុតត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា មានផ្ទុលកូឡេស្តេរ៉ូ ។ ស៊ុតទំហំមធ្យមមួយ ដែលមានទំងន់ ៤៤ ក្រាម មានផ្ទុកកូឡេស្តេរ៉ូប្រមាណជា ១៦៤ មីលីក្រាម។ 

ពេលកន្លងមក របបអាហារដែលមានកូឡេស្តេរ៉ូ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារបបអាហារមួយអាច បង្កើនហានិភ័យនៃជម្ងឺ ដូចជាជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូង ។ ក្រុមអ្នកជំនាញជឿថា របបអាហារដែល កម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់នោះ ញ្ញាុំងអោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតនៃកូឡេស្តេរ៉ុល ប្រភេទ LDL (ប្រភេទកូឡេស្តេរ៉ូ ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា កូឡេស្តេរ៉ុល "អាក្រក់") ក្នុងរាង កាយ ។ 

ហើយជាញឹកញាប់ បញ្ហានោះ គឺ របបអាហារដែលមានកូលេស្តេរ៉ូ  ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង អាហារ ដែលជាតិខ្លាញ់ប្រភេទ saturate មានកម្រិតខ្,ស់ ។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត បានរក ឃើញវិធីបីបំបែកឥទ្ធិពលនៃកូឡេស្តេរ៉ុល និង ជាតិខ្លាញ់ប្រភេទ saturate ហើយបានរកឃើញថា របបអាហារកូលេស្តេរ៉ូបង្កើនកម្រិតនៃកូឡេស្តេរ៉ុលប្រភេទ LDL និង កូឡេស្តេរ៉ុលប្រភេទ  HDL (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា ជាកូឡេ ស្តេរ៉ូ "ល្អ") ផងដែរ ។ 

Cholesterol


Eggs are also known for containing cholesterol. One medium-sized egg weighing 44 g typically contains 164 mg of cholesterol.


In the past, dietary cholesterol was considered to be something that could increase the risk of conditions such as coronary heart disease. Experts believed that high levels of dietary cholesterol significantly affected the levels of LDL cholesterol (also known as "bad" cholesterol) in the body.

The problem was that dietary cholesterol is, more often than not, found in foods that contain high levels of saturated fats. Further research has managed to separate the effects of dietary cholesterol and saturated fat and found that dietary cholesterol increases the levels of both LDL cholesterol and HDL cholesterol (also known as "good" cholesterol).

អានបន្ថែម >>> អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដែលអាចទទួលបាន និង សក្តានុពលនៃហានិភ័យ ដល់សុខភាព, Medical News Today, "What are the health benefits of eggs?"


No comments:

Post a Comment