Tuesday, April 1, 2014

ពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តខ្លះ ដែលអ្នកប្រហែលធ្លាប់បានឮ (Medical terminology you may have heard)

Abductor ចលនានៃជើង ឬ ដៃ ដែលចាក ឬ ចេញឆ្ងាយពីរាងកាយ (ផ្ទុយនឹង Adduction)


Abacterial : លក្ខណៈជម្ងឺដែលមិនមែនបណ្តាលពីបាក់តេរី

Abasia : អសមត្ថភាពក្នុងការដើរ

Abatement : ការធ្លាក់ចុះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឈឺចាប់ ឬ រោគសញ្ញា

Abdomen : ពោះ

Abdominal : ទាក់ទងនឹងពោះ

Abdominocyesis : ការមានផ្ទៃពោះ

Abdominopelvic : ទាក់ទងនឹងពោះនិងត្រគាក


Abdominoperineal : ទាក់ទងនឹងពោះ និង តំបន់មួយនៃរាងកាយ រួមទាំង រាងកាយ និង រចនា សម្ព័ន្ធនៅជុំវិញប្រដាប់ភេទ និង រន្ធគូថ (perineum) ។ 

Abduction : ចលនានៃជើង ឬ ដៃ ដែលចាក ឬ ចេញឆ្ងាយពីរាងកាយ (ផ្ទុយនឹង Adduction)

Abductor : សាច់ដុំដែលចាកឆ្ងាយពីចំណុចកណ្តាល (midline) នៃរាងកាយ 
No comments:

Post a Comment