Wednesday, March 26, 2014

កាយវិភាគសាស្ត្រ និង សរីរវិទ្យានៃខួរក្បាល (Anatomy & Physiology of brain)

ខួរមនុស្ស

Cerebrum (មកពីពាក្យឡាតាំង មានន័យថាខួរក្បាល) រួមមានៈ-
អឌ្ឍគោលខួរចំនួន ២ (ខួរក្បាលខាងឆ្វេង និង ខួរក្បាលខាងសា្តំ) ដែលត្រូវបានបំបែកចេញ និង មិនពេញលេញ ដោយចង្អូរបណ្តោយមួយហៅ ថា fissure  


ផ្នែកនៃខួរក្បាល និង តួនាទីរបស់គេ


 អឌ្ឍគោលនិមួយៗ មាន ៤ lobes (Lobe ជាចំណាត់ថ្នាក់កាយវិភាគវិទ្យា) Frontal lobe, Parietal lobe, Temporal lobe និង Occipital lobe ។

ចូរមើលរូបភាពទី ២ ស្តីអំពីមុខងារ និង តួនាទីរបស់ lobe និមួយៗ

(រង់ចំាភាគបន្ត)


No comments:

Post a Comment